Fotos

Segundo casamento Luisa e nas arcadas baixo a galería Pazo del Casal, Babío. 1922 (foto de María Pilar Varela García, a competición de exposición Municipal 2005)

Segundo casamento Luisa e nas arcadas baixo a galería Pazo del Casal, Babio. 1922 (foto de María Pilar Varela García, a competición de exposición Municipal 2005)